CEKA s.r.o. - Evalon - Vysoce kvalitní hydroizolační fólie na bázi etylen-vinyl-acetátu

Evalon

 • Vysoce kvalitní hydroizolační fólie na bázi etylen-vinyl-acetátu (EVA)
 • Přes 35 let zkušeností a know-how
 • Realizováno více jak 70 miliónů m2 střešních ploch po celém světě
 • Ideální řešení pro sanace havarijních živičných krytin
 • Rozsáhlá síť vyškolených realizačních firem
 • Rozsáhlý soubor kompletačních prvků


Hydroizolační fólie vyrobená z terpolymeru etylen-vinyl-acetátu (EVA) a polyvinylchloridu (PVC) určená k pevnému zabudování do konstrukce plochých střech jako povlaková hydroizolační vrstva dle ČSN 73 1901.

Základní technické vlastnosti:

 • Vynikající odolnost proti klimatickým vlivům (UV-záření, ozónu, teplotním změnám, srážkám) a proti běžným průmyslovým a tepelným zplodinám
 • Snášenlivá s asfalty a pěnovým polystyrenem
 • Výborné vlastnosti proti přirozenému stárnutí
 • Velmi nízký faktor difúzního odporu
 • Velmi dobrá tvárnost při zpracování a vynikající svařitelnost i po delším časovém období
 • Odolná proti prorůstání kořenů dle metodiky FLL bez další ochranné vrstvy
 • Plně recyklovatelná


Typy fólie Evalon:

 • Evalon homogenní hydroizolační fólie o tloušťce 1,2 nebo 1,5 mm určená pro volné položení pod zátěž a pro lepení a dále jako systémový doplněk hydroizolačních systémů Evalon V a Evalon GV pro vypracování detailů, napojovacích pásů a kompletačních prvků (rohů, koutů, manžet atd.)
 • Evalon V hydroizolační fólie o tloušťce 2,2 nebo 2,5 mm opatřená na spodní straně integrovanou vrstvou polyesterového rouna určená pro mechanicky kotvené a lepené střešní systémy i pro volné položení pod zátěž
 • Evalon GV hydroizolační fólie o tloušťce 1,8 nebo 2,1mm opatřená na spodní straně integrovanou vrstvou umělohmotného rouna s vložkou ze skelných vláken určená pro mechanicky kotvené hydroizolační systémy položené na spalitelný podklad (tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu, na dřevěné bednění...)
 • Evalon SK hydroizolační fólie o tloušťce 1,2 nebo 1,5 mm opatřená na spodní straně samolepicí vrstvou


Standardní barvy:

 • šedá
 • bílá
 • červená
 • světle zelená
 • břidlicově šedá
 • hnědá
 • černá

 

Dodací program:

  EVALON EVALON V EVALON GV
Jmenovitá tloušťka (mm) 1,2 / 1,5 2,2 / 2,5 1,8 / 2,1
Šířka pásů (m) 1,05 / 1,55 / 2,00 1,05 / 1,091 /
1,55 / 2,05
1,05 / 1,091 / 1,55
Šířka přířezů (cm) 10 / 16 / 20 / 25 /
33 / 50 / 66 / 75
54 / 79 54
Standardní délky (m) 25 25 25
Stanovené délky (m) dle přání dle přání dle přání
Standardní barvy bílá / světlešedá bílá / světlešedá bílá / světlešedá
Zvláštní barvy2 dle přání dle přání dle přání
EVALON- tvarové prvky
 Vnitřní rohy
 Vnější rohy
 Dilatační pás
 Napojovací límec3
     
EVALON- připojovací plech (tabule 2m x 1 m) bílý / světlešedý bílý / světlešedý bílý / světlešedý
EVALON- SK
napojovací pás se
samolepicí vrstvou
na spodní straně
  Délky (m)
  Šířky (m)

25
751 42 / 33

25
751 42 / 33

25
751 42 / 33
Lepidla
 alwitra - L 40
 alwitra - PUR
 alwitra - adhezivní  studené lepidlo  
4    
Svařovací prostředek alwitra      
EVALON - zálivka      
1 - s oboustranným okrajem pro svaření
2
- béžová / světlezelená /červená / hnědá / břidlicově šedá / černá
3 - pro odvětrávací a odvodňovací prvky alwitra
4
- pouze pro kontaktní lepeníFyzikální vlastnosti:

Vlastnost Zkouška dle DIN 16 726, odstavec Zkušební norma Výsledek zkoušky
EVALON
nekašírovaný
EVALON V
kašírování na spodní straně polyesterovým rounem
EVALON GV
kašírování na spodní straně umělohmotnou vložkou a skelným rounem
Jmenovitá tloušťka (mm) 5.3.1 DIN 53 353 1,2 2,2 (1,2 bez kašírování) 1,8
(1,2 bez kašírování)
Plošná hmotnost (kg/m2) 5.4 DIN 53 352 1,5 1,66 1,66
Odolnost proti roztržení (N/mm2) 5.6
tab.1:A-VII
DIN 53 455 podélně >12,5
příčně >12,5
   
Protažení  při roztržení  (%) 5.6
tab.1:A-VII
DIN 53 455 podélně >320
příčně >320
   
Mez pevnost v tahu
 (N/50 mm)
5.6
tab.1:C-VII
DIN 53 354   podélně >500
příčně >570
podélně >700
příčně >700
Protažení
při dosažení meze pevnosti v tahu (%)
5.6
tab.1:C-VII
DIN 53 354   podélně >70
příčně >70
podélně >10
příčně >10
Mechanická odolnost proti proražení výška pádu (mm)   SIA 280
Zkouška 14
500 600 500
Odolnost  proti krupobití
(m/s)
  SIA 280
Zkouška 8
>30 >30 >30
Rozměrové změny při uložení za tepla
 (%)
5.13.1 DIN 53 377 podélněpříčněpodélněpříčněpodélněpříčně
Stav při uložení za tepla 5.13.2   žádné puchýřky žádné puchýřky žádné puchýřky
Chování při ohybu za chladu 5.14 DIN 54 361 žádné trhliny žádné trhliny žádné trhliny
Chování při uložení na živicích 5.19 DIN 53 457 snášenlivý s ?ivicemi snášenlivý s ?ivicemi snášenlivý s ?ivicemi
Odolnost proti prorůstání kořenů   FLL 1984 žádné prorůstání kořenů žádné prorůstání kořenů žádné prorůstání kořenů
Faktor difúzního odporu pro vodní páru 5.15    
Propustnost vodní páry  (g/m2 d) 5.15 DIN 53 122
Část 1
1,65 1,65 1,65
Třída stavebních hmot   DIN 4102
Část 1
B2 B2 B2
Odolnost proti přelétavému ohni a sálajícímu teplu   DIN 4102
Část 4/7
splňuje požadavky splňuje požadavky splňuje požadavky
Technické údaje vycházejí ze zkoušek a odpovídají současnému stavu.
Odchylky v hranicích tolerance jsou možné.
Evalon SOLAR

 Výrobní program - základní informace

EVALON V-Solar
šířka pasu   1,05 m 1,55 m 1,05 m   1,55 m
délka pasu   6 m 3,36 m
jmenovitá tloušťka PV modulu s rounem   4,6 mm
jmenovitá tloušťka hydroizolace   1,8 mm
hmotnost   4,33 kg/m2 3,63 kg/m2 4,16 kg/m2 3,49 kg/m2
PV modul - jm. šířka/jm. délka   396 mm x 5490 mm 395 mm x 2850 mm
PV modul - jm. výkon   2 x 128 Wp 2 x 64 Wp
sestava pro měnič 66 V DC 1000 W AC
50-80 V DC - 230 V AC
    1 ks/ 10-12 PV modulů 1 ks/ 20-24 PV modulů
sestava pro měnič 198 V DC 1800 W AC
150-400 V DC - 230 V AC
    1 ks/ 18 PV modulů 1 ks/ 36 PV modulů
sestava pro měnič 264 V DC 2500 W AC
150-400 V DC - 230 V AC
    1 ks/ 24 PV modulů 1 ks/ 48 PV modulů Technická data

jmenovitý výkon 128 Wp/modul 64 Wp/modul
napětí na prázdno 47,6 V 23,8 V
zkratový proud 4,8 A 3,88 A
provozní napětí 33 V 16,5 V
izolační třída II. až 1000 V DC  
tolerance v uvedených datech je možná, CEKA s.r.o.     
     
 EVALON - Solar je certifikován ESTI-Ispra, č. IEC 61646/CEC 701.    Řez fotočlánkem
rez_fotoclankem1_400

Řez zapojení
rez_zapojeni_400
Role
role