CEKA s.r.o. - hydroizolační fólie špičkové kvality Rhenofol

Rhenofol

 • Klasická hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC špičkové evropské kvality
 • Jedna z nejrozšířenějších hydroizolačních fólií jak v Evropě tak na českém trhu
 • Více jak 30-letá tradice a zkušenosti
 • Rozsáhlá síť vyškolených realizačních firem
 • Ideální řešení pro rozsáhlé halové stavby s nároky na hospodárnost realizace
 • Rozsáhlý soubor kompletačních prvků

Hydroizolační fólie o tloušťce 1,2; 1,5 nebo 1,8 mm vyrobená z měkčeného PVC (mPVC) určená k pevnému zabudování do konstrukce plochých střech jako povlaková hydroizolační vrstva dle ČSN 73 1901.


Základní technické vlastnosti:

 • Vynikající odolnost proti klimatickým vlivům (UV-záření, ozónu, teplotním změnám, srážkám) a proti běžným průmyslovým a tepelným zplodinám
 • Výborné vlastnosti proti přirozenému stárnutí
 • Velmi nízký faktor difúzního odporu
 • Velmi dobrá tvárnost při zpracování a vynikající svařitelnost i po delším časovém období
 • Odolná proti prorůstání kořenů dle metodiky FLL bez další ochranné vrstvy
 • Plně recyklovatelná
 • Při pokládání na asfalt, dehet, pryž nebo pěnový polystyren nutno vložit vhodnou separační vrstvu


Typy fólie Rhenofol:

 • Rhenofol C homogenní nevyztužená fólie určená pro vypracování detailů a kompletačních prvků (rohů, koutů, manžet atd.)
 • Rhenofol CV sendvičová fólie vyztužená mřížkou z polyesterových vláken pro mechanicky kotvené střešní systémy
 • Rhenofol CG sendvičová fólie s vložkou ze skelných vláken určená pro volné položení se zatížením stabilizační vrstvou (dlažba, vegetační souvrství, vrstva oblázků atd.)
 • Rhenofol CS homogenní nevyztužená fólie s profilovaným horním povrchem se sníženou klouzavostí tl. 1,5 mm určená pro vytvoření přístupových cest na střešní ploše s mechanicky kotveným hydroizolačním systémem Rhenofol CV Způsoby montáže:
 • Mechanické kotvení (Rhenofol CV)
 • Volné položení a zatížení stabilizační vrstvou (Rhenofol CG)Rhenofol - technické údaje


Fyzikální vlastnosti:

Vlastnosti Měrná
jedn.
Hodnota požadovaná ČSN Skutečná hodnota
     

Rhenofol CV

Rhenofol CG

Tloušťka

mm   1,2; 1,5 1,2; 1,5

Šířka

mm   2050; 1500;
1030; 680
2050

Přímost

mm   g = 0 g = 0

Rovinná poloha

mm   p = 0 p = 0

Plošná hmotnost

kg/m2   1,58 1,62

Největší síla při zkoušce tahem v podélném směru

N 600 1095 770

Největší síla při zkoušce tahem v příčném směru

N 600 1050 760

Protažení největší silou při zkoušce tahem v podél. směru

% >10 14 87

Protažení největší silou při zkoušce tahem v příčném směru

% >10 17 99

Rozměrová stálost (80o C, 6h) v podélném směru

% ? 1 -0,18 -0,3

Rozměrová stálost (80o C, 6h) v příčném směru

% ? 1 -0,07 ? 0,0

Ohyb za chladu

  žádné trhliny
při -20o C
žádné trhliny
při -20o C
žádné trhliny
při -20o C

Odpor proti dalšímu trhání
(ve směru rovnoběžném s osou role)

N/mm > 40 126 54,7

Odpor proti dalšímu trhání
(ve směru kolmém k ose role)

N/mm > 40 99 52,5

Odolnost proti perforaci

  vyhovuje vyhovuje vyhovuje

Odpor proti prorůstání kořenů

      vyhovuje dle FLL

Tepelná vodivost

W/mK   0,16 0,16

Faktor difúzního odporu pro vodní páru

  18000 16500 17100

Údaje převzaty z Protokolu o certifikaci vydaného Státní zkušebnou č.227

    P-C1-96-0062 P-C1-96-0124

Požárně technické vlastnosti
       
a) dle údajů výrobce:        
odolný proti přelétavému ohni a sálavému teplu dle DIN 4102 třída stavebních hmot B2
         
b) podle posudku PAVÚS č.j. 896 076 dle ZP 2/1991, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804:  
Rhenofol CV:
vyhovující pro použití mimo požárně nebezpečné oblasti
 

Rhenofol CG:
se souvislou vrstvou nehořlavého materiálu (kamenivo cca 5 cm) vhodný pro použití do požárně nebezpečných oblastíDodavatelské údaje:

Typ fólie Tloušťka (mm) Šířka role (m) Délka v roli (m)
Rhenofol C 1,2 2,05 20
  1,5 2,05 15
Rhenofol CV 1,2 0,68 20
  1,2 1,03 20
  1,2 1,50 20
  1,2 2,05 20
  1,5 0,68 15
  1,5 1,03 15
  1,5 1,50 15 (20)
  1,5 2,05 15
Rhenofol CG 1,2 2,05 20
  1,5 2,05 15
Rhenofol CS 1,5 1,03 15